MediCorps Audit Preview

Welkom bij de MediCorps Audit Preview

Wilt u geen ziekteverzuim meer bij toekomstige uitbraken van infectieziekten zoals corona of griep?

Beoordeel deze 4 stellingen, en krijg een indruk hoe uw bedrijf bestand is tegen ziekteverzuim bij een volgende golf!

1: Ziekteverzuim door covid was een bedreiging voor mijn bedrijf.
5
2: Ik maak me zorgen om een volgende golf griep of corona in mijn bedrijf.
5
3: Ik heb een draaiboek om het infectieziekte-risico te minimaliseren in mijn bedrijf.
5
4: Ik verwacht problemen rond long-covid of ander infectie-gerelateerd ziekteverzuim.
5
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam