Disclaimer

  1. De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan MediCorps niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt MediCorps geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Op deze site staan links naar externe websites. MediCorps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
  3. Op de inhoud van de webpagina’s van MediCorps en op het MediCorps-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MediCorps.
  4. Op andere sites linken naar pagina’s van de MediCorps-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van MediCorps niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat MediCorps toestemming verleende als dat niet het geval is. 
  5. Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar contact@MediCorps.nl.

CONTACT

MediCorps BV
Postbus 23733
1100 EE Amsterdam
The Netherlands

Bezoekadressen:

MediCorps BV
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam

MediCorps BV
Wilhelminakade 173
3072 AP Rotterdam

MediCorps BV
Willemsplein 2
5211 AK ‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)85 067 00 00
E: contact@medicorps.nl

VACATURES

International Business Developer
Lab DNA Scientist / Quality Officer
Office Manager / Finance
Logistic Planner / Quality Control
Medical Specialist Corona

Apply to contact@medicorps.nl

WIJ BIEDEN

24 Uur bereikbaarheid
en begeleiding door het Corona Specialisten Team

Binnen 2 uur een Corona lab-test
door een verpleegkundige bij de medewerker thuis

Binnen 24 uur uitslag van het lab-onderzoek
uitgevoerd door een RIVM gecertificeerd laboratorium

Binnen 24 uur volledig contactonderzoek
door het Outbreak Team

© Copyright     |   MediCorps.nl door VisionArt   |   All Rights Reserved